Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

LGD Ziemia Bielska informuje o możliwości zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Razem możemy więcej.
Termin składania zgłoszeń: 17.02.2024 r. – 18.03.2024 r. 


Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się w zakładce Dotacje/Nabory/Operacje własne