"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Marka lokalna Ziemi Bielskiej
17.01.2018.
Zapraszamy serdecznie osoby związane z Ziemią Bielską, którym bliskie jest dziedzictwo i kultura naszego regionu a także jego promocja na szeroką skalę, na spotkania dotyczące projektu realizowanego przez LGD pt. „Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku”. 
 
Głównym celem projektu jest wykreowanie i wdrożenie marki lokalnej Ziemi Bielskiej, przyczyniającej się do budowania pozytywnego wizerunku regionu, jego renomy i rozpoznawalności. Marka Ziemi Bielskiej przyznawana w postaci certyfikatu lokalnym wytwórcom i organizacjom może być wykorzystana do promocji działalności, gdyż w ramach projektu zaplanowano wydanie ilustrowanego katalogu i stworzenie internetowej bazy. 
 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach prowadzonych przez Fundację Socjometr, których celem będzie opracowanie założeń marki lokalnej Ziemi Bielskiej. W czasie warsztatów będziemy wspólnie zastanawiać się nad zasobami poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD. Będziemy poszukiwać unikatowych, charakterystycznych lokalnych skarbów, tradycji, kulinariów, wyrobów rzemieślniczych itd. Staną się one elementami charakterystycznymi, które będą decydować o wyjątkowości marki lokalnej Ziemi Bielskiej. 
 
Ponadto na spotkaniu obecni będą pracownicy biura LGD, którzy będą prowadzić indywidualne doradztwo w związku ze zbliżającymi się naborami wniosków 
 
W celu rejestracji należy do dnia 19.01.2018r. wypełnić formularz internetowy.


 
Spotkania odbędą się w każdej z gmin w terminach:
 

Wilkowice – 24.01.2018, godz. 10.00-12.00 (GOK „Promyk“)
Buczkowice – 24.01.2018, godz. 13:00-15:00 (GOK Buczkowice)
Bestwina – 26.01.2018, godz. 10.00-12.00 (CKSiR Bestwina) 
Czechowice-Dziedzice – 26.01.2018, godz. 13.00-15.00 (DK w Ligocie-Miliardowicach)
Wilamowice – 29.01.2018, godz. 11.00-13.00 (GCZDK Wilamowice)
Porąbka – 29.01.2018, godz. 15.00-17.00 (GOK Porąbka)
Kozy – 29.01.2018, godz. 18.00-20.00 (Pałac Czeczów)
 
Jaworze – 22.01.2018, godz. 13:00-15:00 (Sala sesyjna „Pod Goruszką")  
Jasienica – 22.01.2018, godz. 16.00-18.00 (Urząd Gminy w Jasienicy) 


 
XXXVII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
16.01.2018.

 Informujemy, że XXXVII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, odbędzie się 23.01.2018 r. (tj. wtorek) o godz. 8:00, w biurze 333 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad:

 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXVII POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY DOTYCZĄCY

OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH NR 1/2018 ORAZ 1/2018/G

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA BIELSKA W BIELSKU- BIAŁEJ

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (sala 333, III piętro)

Data: 23 stycznia 2018 r.; Godzina: 8:00

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.

4. Prezentacja wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru 1/2018

5. Złożenie przez członków Rady deklaracji o zachowaniu poufności i bezstronności.

6. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji z uwagi na rozkład grup interesu.

7. Dyskusja nad wnioskiem.

8. Wypełnienie Karty weryfikacji wstępnej wniosku.

9. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020.

10. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z LSR.

11. Wypełnienie Karty oceny operacji według kryteriów przyjętych przez LGD.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania, bądź nie wybrania, do realizacji wniosku złożonego w

ramach naboru 1/2018.

13. Analiza złożonych wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 1/2018/G pod kątem

wezwania do uzupełnienia/usunięcia omyłek/braków/uchybień.

14. Omówienie proponowanej zmiany w harmonogramie naborów.

15. Wolne wnioski, zamknięcie obrad 

 
Bezpłatne szkolenia przed naborami wniosków
09.01.2018.
Mieszkasz lub prowadzisz działalność na obszarze gmin Ziemi Bielskiej i chcesz skorzystać z dotacji? Weź udział w naszych bezpłatnych szkoleniach i skorzystaj z naborów wniosków planowanych na luty 2018 r.
Szkolenia, prowadzone przez p. Marzenę Cieślak, eksperta ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020, odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała (sala 122).

Aby zarejestrować się na szkolenie, należy wypełnić formularz dostępny poniżej:
 
15.01.18 r. podejmowanie działalności gospodarczej - programformularz rejestracyjny.
16.01.18 r. rozwijanie działalności gospodarczej; wspieranie współpracy między przedsiębiorcami z branży turystycznej - programformularz rejestracyjny .   
UWAGA! Najbliższe nabory wniosków z zakresu przedsiębiorczości będą dotyczyć wyłącznie produktu lokalnego lub ochrony środowiska i OZE. 
 
17.01.18 r. zachowanie dziedzictwa lokalnego; wzmacnianie kapitału społecznego - programformularz rejestracyjny.

Na zgłoszenia czekamy do 12 stycznia - ilość miejsc jest ograniczona do 50 osób na jedno szkolenie. 
 
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
27.12.2017.
LGD Ziemia Bielska informuje o możliwości zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Wyjazd studyjny: Wilamowice – KULTURA, JĘZYK – Kaszuby. 
 
Termin składania zgłoszeń: od 28.12.2017 r. do 26.01.2018 r. w biurze Stowarzyszenia.
 
Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się w zakładce Nabory/Projekty własne
 
21.12.2017.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 135