"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej.
14.09.2017.
 ukryj
W wyniku weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej informujemy, że Związek Młodych Adwokatów z siedzibą w Czańcu spełnia definicję beneficjenta określona w § 3 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 
Wynik konsultacji dotyczących planowanych zmian w kryteriach wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
04.09.2017.

altW ramach konsultacji dotyczących planowanych zmian w kryteriach wyboru operacji i ustalenia nowych kryteriów stosowanych w procesie wyboru grantobiorców przeprowadzonych na naszej stronie internetowej, nie zgłoszono uwag, wprowadzono natomiast korektę techniczną dotyczącą nazwy kryteriów oceny operacji własnych / kryteriów wyłącznie dla naborów ogłoszonych w przypadku, gdy podmiot uprawiony do wsparcia zgłosił zamiar realizacji operacji własnej. Publikowany zestaw zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.

Szczegóły w załączniku.

 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
04.09.2017.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Rozdziału III.10 Opis produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych podkreślających specyfikę danego obszaru, w tym promocji i sprzedaży takich produktów (s.34)
- Tabeli nr 25 Powiązania celów, przedsięwzięć i wskaźników, zidentyfikowanych problemów i czynników zewnętrznych mających wpływ na ich osiągnięcie (s.59)
- Rozdzialu VI.2 Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR z uwzględnieniem powiązania kryteriów wyboru z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami (s.60-61)
- Załączniku nr 1 - Procedura aktualizacji LSR (s. 70)
- Tabeli nr 31 Plan komunikacji – wersja tabelaryczna (s. 79)

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 11.09.2017r. do godz. 10.00
 
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
04.09.2017.
Informujemy, że XXXIV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego wprowadzone zostaną korekty do dokumentacji, odbędzie się 11.09.2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:30, w biurze 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
04.09.2017.
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że XXVIII Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 11 września 2017 roku (środa) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (sala 122), o godzinie 15:00. Porządek obrad do pobrania.
 
Informacja o zgłoszeniach, które wpłyneły w odpowiedzi na ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej
20.08.2017.

  W związku z zamieszczeniem w dniu 19.07.2017 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w ogłoszenia, tj. do dnia 18.08.2017 roku wpłynęło jedno zgłoszenie o zamiarze realizacji w/w operacji. W związku z tym LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 
Konsultacje społeczne dotyczące kryteriów wyboru operacji
20.08.2017.

altW związku z wpłynięciem do biura wniosku dotyczącego propozycji zmian/uszczegółowienia/ustalenia nowych kryteriów wyboru operacji, poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 30.08.2017r. do godz. 15.00
Załącznik do pobrania

 
Nowy termin szkolenia z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności
10.08.2017.
Informujemy, że szkolenie z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności odbędzie się 18 sierpnia 2017 r. (piątek) w godz. 09:30-12:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy ul. Modrzewiowa 1360 (Jasienica 1360). Szkolenie poprowadzi p. Marcin Szwej z Referatu autoryzacji płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego w Katowicach. 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 16 sierpnia (środa). Uwaga, ilość miejsc jest ograniczona (30 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
UWAGA! Po wypełnieniu formularza system nie wysyła powiadomień a jedynie wyświetla komunikat "Zgłoszenie zostało przyjęte!". Gdy wyczerpie się limit miejsc, system wyświetli komunikat - " Osiągnięto limit miejsc. Zgłoszenie nie zostało przyjęte!". 
 
Informacja o XXXIII posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
09.08.2017.
Informujemy, że XXXIII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywany będzie protest wniesiony przez Wnioskodawcę, odbędzie się 16.08.2017 r. (tj. środa) o godz. 10:00, w biurze 333 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Uwaga! Szkolenie odwołane!
31.07.2017.
Uwaga! Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych dzisiejsze szkolenie z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności nie odbędzie się. Nowy termin szkolenia zostanie podany wkrótce.
 
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
26.07.2017.

Powołując się na § 12 Regulaminu Rady LGD Ziemia Bielska oraz pkt. 5 protokołu z XXXI posiedzenia Rady z dnia 12 lipca 2017 r., Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska zwołuje XXXII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska w trybie nadzwyczajnym.

XXXII posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione przez Wnioskodawców, odbędzie się 27.07.2017 r. (tj. czwartek) o godz. 08:30, w pokoju 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 113