"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej
19.07.2017.
LGD Ziemia Bielska informuje o możliwości zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej. 
 
Termin składania zgłoszeń: od 20.07.2017 r. do 18.08.2017 r. w biurze Stowarzyszenia.
 
Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się w zakładce Nabory/Projekty własne

 
Szkolenie z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności
13.07.2017.
Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska zaprasza beneficjentów z obszaru na bezpłatne szkolenie z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności. Szkolenie odbędzie się 31 lipca (poniedziałek) w godz. 09:00-12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (sala 122).
Szkolenie poprowadzi p. Marcin Szwej z Referatu autoryzacji płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego w Katowicach.
 
Rejestracja na szkolenie odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego TUTAJ

 
Rejestracja trwa do 27.07.2017 r. Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
 
Informacja o XXXI posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
04.07.2017.
Informujemy, że XXXI posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione przez Wnioskodawców, odbędzie się 12.07.2017 r. (tj. środa) o godz. 08:30, w biurze 333 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi
30.06.2017.
25 czerwca – 27 czerwca LGD Ziemia Bielska wzięło udział w Międzynarodowych Warsztatach nt. ubóstwa i wykluczenia na wsi organizowanych przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Krakowie przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz międzynarodową organizacją PREPARE (Partnership for Rural Europe).
 
 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016- 2023
20.06.2017.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:
- Tabeli nr 22 Układ celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć wraz z preferowanymi typami operacji (ss. 46 i 47)
- Tabeli nr 23 Cele LSR, wskaźniki, źródła danych , sposoby pomiaru (ss. 52-54)
- Tabeli nr 27 Wykaz operacji własnych LGD zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2021 (ss. 62 i 63)
- Rozdziału V.6 Podstawowe zasady ustalania wysokości wsparcia na realizację operacji w ramach LSR (s. 63)
- Załącznika nr 3 Plan działania (s. 74)
- Tabeli nr 31 Plan komunikacji – wersja tabelaryczna (s. 79)
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 27.06.2017r. do godz. 15.00
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
20.06.2017.
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że XXVII Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (sala 122), o godzinie 16:00. Porządek obrad do pobrania.
 
Nabór wniosków w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej
12.06.2017.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w nowej spółdzielni socjalnej odbędzie się w terminie: 20.06.2017 - 03.07.2017. O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych lub osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych.

 
Osoby zainteresowane konsultacją przygotowywanych wniosków zapraszamy do kontaktu z OWES:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości: tel. 33 496 02 44
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki: tel. 693 887 115
Urząd Miasta Bielsko-Biała: tel. 33 497 07 90
 
 
Spotkanie ws. warunków i rozwoju obszarów wiejskich
09.06.2017.
 08 czerwca LGD Ziemia Bielska wzięła udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Ryszardem Zarudzkim. Podczas spotkania przedyskutowano kwestie związane z kierunkami rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Paktu dla obszarów wiejskich. Uczestnicy spotkania mieli także okazję przedyskutować doświadczenia płynące z wdrażania Strategii RLKS.
 
Konkurs 7.1.3. poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
29.05.2017.
28 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił konkurs w ramach Podziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z warunkami ww. konkursu przyznanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie dla projektów realizowanych na obszarach funkcjonalnych objętych Lokalną Strategia Rozwoju i realizujących założenia i cele danej Strategii. Zapraszamy osoby / instytucje zainteresowane składaniem wniosków w ww. konkursie do kontaktu z biurem LGD Ziemia Bielska.
 
Informacja o XXX posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
26.05.2017.
Informujemy, że XXX posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione przez Wnioskodawców, odbędzie się 06.06.2017 r. (tj. wtorek) o godz. 08:00, w biurze 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
08.05.2017.
Informujemy, że XXIX posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego rozpatrywane będą protesty wniesione w ramach naborów 1-14/2017, odbędzie się 15.05.2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 08:00, w sali 333 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 102