"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Ogłaszamy nabory wniosków
24.11.2021.
Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj (24 listopada 2021 r.) ogłosiliśmy nabory wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.

Wnioski będą przyjmowane w terminie 09-22 grudnia 2021 r., wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
Zaproszenie na warsztaty - przygotowanie biznesplanu
18.11.2021.
Zapraszamy na warsztaty z przygotowania biznesplanu - dedykowane osobom, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
Można wybrać jeden z dwóch sposobów uczestnictwa:
 
stacjonarnie - 25.11.2021 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach (dawny Dom Kultury w Pisarzowicach). Uwaga! Limit miejsc - 20, decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie w pełnym reżimie sanitarnym.

 
on-line - 29.11.2021 r. o godz. 9.00, przy użyciu narzędzia MS Teams.
 
Zaproszenie na szkolenie
16.11.2021.
Zapraszamy na szkolenie przed naborami wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 
Szkolenie zaplanowaliśmy w dwóch formułach:
W trybie stacjonarnym, 23.11.2021, o godz. 9.00, w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, ul. Św. Floriana 26 (dawny Dom Kultury w Pisarzowicach) 
(Uwaga! Limit miejsc - 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń! spotkanie będzie prowadzone w pełnym reżimie sanitarnym) 
Lub 
W trybie on-line, 24.11.2021 o godz. 9.00 Spotkanie przy użyciu Microsoft Teams.
 
Szkolenie, prowadzone przez pracowników biura, będzie obejmować:
- terminy i zasady składania wniosków, 
- dokumentacja aplikacyjna i niezbędne załączniki,
- procedura oceny wniosku,
- zobowiązania wynikające z umowy.
UWAGA! Nie ma potrzeby zapisywania się na oba szkolenia - dotyczą one tej samej tematyki, tryb on-line przewidzieliśmy dla osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu w trybie stacjonarnym.  
 
Wyniki postępowania
06.11.2021.
Ogłaszamy wyniki postępowania na realizację zamówienia pn.: Usługa pełnienia nadzoru  inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Dostawa i montaż urządzeń małej architektury na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska (9 lokalizacji)” 
 
 
Zaproszenie do składania ofert na usługę nadzoru inwestorskiego
08.10.2021.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza do składania ofert na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Dostawa i montaż urządzeń małej architektury na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska (9 lokalizacji)”
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 266